Όροι Χρήσης

Το Ηλεκτρονικό κατάστημα Cosmeticbay.gr παρέχει στον Πελάτη τις ακόλουθες υπηρεσίες, οι οποίες υπόκεινται στους εξής Όρους Χρήσης. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να διαβάσει τους όρους χρήσης πριν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα Cosmeticbay.gr. Ο Πελάτης θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσεως όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, σε κάθε περίπτωση που κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικό κατάστημα Cosmeticbay.gr.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Cosmeticbay.gr διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποιήσεως των Όρων Χρήσεως, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη, πλην της δημοσιεύσεώς τους στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του. Πελάτες του ηλεκτρονικό κατάστημα Cosmeticbay.gr, γίνονται όσοι εγγράφονται από την επιλογή "Νέο μελος" της ιστοσελίδας Εισόδου και οσοι κάνουν χρήση της υπηρεσίας "τηλεφωνική παραγγελία" δίνοντας τα στοιχεία τους στο Cosmeticbay.gr.

Περιγραφή Υπηρεσίας

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Cosmeticbay.gr, είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, αυτοτελές, με δική του πολιτική τιμών, όρους εξόφλησης, διάθεσης και παράδοσης των προϊόντων. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί παραγγελίες στο Cosmeticbay.gr, αρκεί να έχει εγγραφεί μια φορά,στην ιστοσελίδα εισόδου του e-shop επιλέγοντας Νέο μέλος πελάτης, κάνοντας χρήση του μοναδικού e-mail user name) και Κωδικός σύνδεσης (password) που έχει δηλώσει, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: Να δει τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών του. Υπάρχει ένα καλάθι αγορών στο ηλεκτρονικό κατάστημα Cosmeticbay.gr . Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει προϊόντα, για τα οποία ανά πάσα στιγμή (δίνοντας το e-mail και το password) είναι δυνατή η επισκόπηση, ή η αλλαγή (διαγραφή ειδών, αλλαγή ποσοτήτων) των περιεχομένων τους. Να δει τις παραγγελίες που έχει τοποθετήσει στο καλάθι του ηλεκτρονικού καταστήματος Cosmeticbay.gr . Να οριστικοποιήσει τις παραγγελίες του και να πληρώσει ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που διαθέτει το ηλεκτρονικό κατάστημα Cosmeticbay.gr. Να τροποποιήσει τα Στοιχεία Πελάτη του Λογαριασμού του όπως αυτά παρατίθενται λεπτομερώς παρακάτω. Ο πελάτης διατηρεί πάντα το δικαίωμα υπαναχώρησις της αγοράς του βάση ευρωπαϊκού νόμου εντός 14 ημερών.

Τροποποιήσεις της Υπηρεσίας

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την υπηρεσία ή να τη διακόψει προσωρινά ή μόνιμα, με ή δίχως προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης κάνει χρήση των υπηρεσιών του e-shop,θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους, στο παρόν, αναγραφόμενους όρους χρήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα Cosmeticbay.gr δεν φέρει ευθύνη απέναντι στο Πελάτη για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή διακοπή παροχής της υπηρεσίας. Προϊόντα και πληροφορίες - Ευθύνη του Cosmeticbay.gr

Το Cosmeticbay.gr, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο Πελάτης, από την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη χρήση των υπηρεσιών του e-shop προερχόμενη, από ΑΠΩΛΕΙΑ, Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΗΨΗΣ, Ή ΜΗ ΛΗΨΗ, Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ Ή ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ Ή ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, ΘΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Το cosmeticbay , δεν υποχρεούται εγκατάστασης των προϊόντων του"